Ward Glasinfryn

 

Llwybrau Cerdded Caerhun

Llwybrau Cerdded Ward Glasinfryn

Llwybrau Cerdded Pentir

 

Os hoffech i ni gynnwys manylion eich clwb neu debyg, yna cysylltwch a’r Clerc:

 

Yr Eglwys yng Nghymru

Eglwys Sant Cedol
Eglwys Sant Cedol Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4UR

Gwefan: Cliciwch Yma


Capel Berea Newydd
Capel Berea NewyddRhosfa Dewi Sant
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2AX

Gwefan: Cliciwch Yma


Eglwys Gydenwadol Emaus
Eglwys Gydenwadol EmausLôn y Cariadon
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SB

01248 714705

Gwefan: Cliciwch Yma

 

Clwb y Garnedd
Clwb Y Garnedd(Clwb i'r henoed)
Cae Garnedd, Penrhosgarnedd
Croeso cynnes i aelodau hen a newydd!
Cyswllt: Enyd Roberts

01248 370377


Parchu Pentir Respect
Clwb Y GarneddGrŵp cymunedol ym mhentref Pentir sy’n trefnu gweithgareddau o fewn y pentref megis casglu sbwriel, plannu blodau, achub llyffantod, nosweithiau soch rhost, teithiau cerdded, cinio cymunedol awyr agored a threfnu’r ras hwyl blynyddol.
Croeso cynnes i aelodau hen a newydd!
Gwefan: Cliciwch Yma

Ysgol Llandygai
Ysgol LlandygaiYsgol yr Eglwys yng Nghymru
Llandygai
Bangor
Gwynedd
LL57 4HU

01248 352 163

Gwefan: Cliciwch Yma


Ysgol Gynradd Rhiwlas
Ysgol Gynradd RhiwlasWaen Pentir
Bangor
Gwynedd
LL57 4EH

01248 352 483

E-bost: iwan.davies@rhiwlas.ysgoliongwynedd.cymru

Gwefan: Cliciwch Yma

Llais Ogwan
Llais OgwanAnfonwch eich straeon, llythyrau a digwyddiadau i golygydd y mis – gwybodaeth ar gael ar www.llaisogwan.com neu drwy e-bostio golygydd@llaisogwan.com

Trefnydd Hysbysebion:
Neville Hughes: 01248 600853
nev_hughes@btinternet.com

Y llais drwy’r post:
Owen G Jones: 01248 600184
post@llaisogwan.com

Canolfan Glasinfryn

Ar gael i’w logi ar gyfer cyfarfodydd, partïon neu glybiau lleol.

I logi’r ganolfan, cysylltwch â’r Trysorydd: Mair Griffiths,
Pen y Bryn, Waen Wen, Bangor, LL57 4UF
Ffon – 01248 352966
e-bost - mairgriffiths27@gmail.com

  • ward-glasfryn-1
  • ward-glasfryn-2

Arddangosfa Clwb Arlunio Glasinfryn – Awst 2023

  • clwb-glasfryn-1
  • clwb-glasfryn-2
  • clwb-glasfryn-3

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty Gwynedd HospitalPenrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

Rhif Ffon: 01248 384 384
Gwefan: Cliciwch Yma


Meddygon Teulu

  • Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru: 111
  • Llinell Brys Ddeintyddol BCUHB: 111


Canolfan Feddygol Bodnant
Menai Avenue, Bangor, Gwynedd LL57 2HH
Ffôn: 01248 364492
Oriau agor: 8:00 – 18:30 Llun-Gwener
Gwefan: Cliciwch Yma


Canolfan Feddygol Bron Derw
Glynne Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AH
Ffôn: 01248 370900
Oriau agor: 8:30-18:30 Llun-Gwener
Gwefan: Cliciwch Yma