Llywodraeth Leol a Chenedlaethol

Menna Baines

WARD Y FAENOL

(Penrhosgarnedd, Capel Graig a Treborth)

Cynghorydd Menna Baines

Manylion Cyswllt:
200 Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2DT

Ffôn Symudol: 07867 697 921

E-bost: cynghorydd.mennabaines@gwynedd.llyw.cymru


Menna Baines

WARD ARLLECHWEDD

(yn cynnwys Pentir, Waen Wen, Caerhun a Glasinfryn)

Cynghorydd Dafydd Meurig

Manylion Cyswllt:
Isfryn
Llanllechid
Bethesda
Gwynedd
LL57 3LB

Ffôn Symudol: 07765 400 140

E-bost: cynghorydd.dafyddmeurig@gwynedd.llyw.cymru

Sian Gwenllian AM

ETHOLAETH ARFON


Siân Gwenllian AS

Aelod Etholaethol o'r Senedd
Plaid Cymru
Grwp Plaid Cymru
Arfon

Cyfeiriad Senedd:
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Cyfeiriadau Etholaeth:
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE
Ffôn: 01286 672076

E-bost: Sian.Gwenllian@senedd.cymru


AELODAU RHANBARTH GOGLEDD CYMRU


Llyr Gruffydd AS

Llyr Gruffydd AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd
Plaid Cymru
Grwp Plaid Cymru
Gogledd Cymru
Gwefan: Cliciwch Yma
Mark Isherwood AS

Mark Isherwood AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd
Ceidwadwyr Cymreig
Grwp Plaid Ceidwadwyr Cymreig
Gogledd Cymru
Gwefan: Cliciwch Yma
Sam Rowlands AS

Sam Rowlands AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd
Ceidwadwyr Cymreig
Grwp Plaid Ceidwadwyr Cymreig
Gogledd Cymru
Gwefan: Cliciwch Yma
Carolyn Thomas

Carolyn Thomas AS

Aelod Rhanbarthol o’r Senedd
Llafur Cymru
Grwp Llafur Cymru
Gogledd Cymru
Gwefan: Cliciwch YmaETHOLAETH ARFON

 

Hywel Williams AS

Hywel Williams AS

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Seneddol:
Ty’r Cyffredin
Llundain
SW1A 0AA
Ffôn: 020 7219 8150

Cyfeiriadau Etholaeth:
8 Stryd y Castell
Caernarfon
LL55 1SE
Ffôn: 01286 672076

70 Stryd Fawr
Bangor
LL57 1NR
Ffôn: 01248 372948

E-bost: hywel.williams.mp@parliament.uk

Twitter: twitter.com/hywelplaidcymru