Ward y Faenol

 

 

Llwybrau Cerdded Ward y Faenol

Os hoffech i ni gynnwys manylion eich clwb neu debyg, yna cysylltwch a’r Clerc:

 

Yr Eglwys yng Nghymru


Eglwys Sant Pedr Gwefan: Cliciwch Yma


Capel Berea Newydd
Capel Berea NewyddRhosfa Dewi Sant
Ffordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 2AX

Gwefan: Cliciwch Yma


Eglwys Gydenwadol Emaus
Eglwys Gydenwadol EmausLôn y Cariadon
Bangor,
Gwynedd
LL57 2SB

Ffôn: 01248 714705
Gwefan: Cliciwch Yma

 

Clwb y Garnedd
(Clwb i’r henoed)
Clwb y GarneddCae Garnedd, Penrhosgarnedd

Croeso cynnes i aelodau hen a newydd!

Cyswllt: Enyd Roberts
Ffôn: 01248 370377


Clwb Peldroed Penrhos

Clwb Peldroed PenrhosFacebook: ClwbPelDroedPenrhosgarnedd

Mae genym fel clwb dros 150 o aelodau yn y clwb rhwng 5-16 mlwydd oed. Rydym fel clwb yn ceisio annog defnydd o'r Gymraeg yn bennaf.

Ysgol y Faenol
Ysgol y FaenolYsgol yr Eglwys yng Nghymru
Penrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2NN

Ffôn: 01248 352 162
e-bost: joanna.thomas@faenol.ysgoliongwynedd.cymru


Ysgol y Garnedd
Ysgol y GarneddFfordd Penrhos
Bangor
Gwynedd
LL57 1LD

Ffôn: 01248 352 534
e-bost: pennaeth@garnedd.gwynedd.sch.uk


Meithrinfa Caban y Faenol
Mudiad Meithrin Caban y Faenol Cyf
Ysgol Y Faenol
Penrhosgarnedd
Bangor
LL57 2PW

Cyswllt: Morfudd Wyn Roberts
Ffôn: 01248 384 384
e-bost: cabansupervisor@live.co.uk


Cylch Meithin Y Garnedd a Clwyb Ffrindiau Y Garnedd
Cylch Meithin Y Garnedd Ysgol y Garnedd
Ffordd Penrhos
Bangor
LL57 2LX

Cyswllt: Bethan Griffiths
Ffôn: 07796017771
e-bost: cylchgarnedd@ffalabalam.co.uk


Y Goriad
Y Goriad Anfonwch eich straeon, llythyrau a digwyddiadau i’r cyfeiriad:

e-byst:

Newyddion a lluniau at y golygydd:
papurbrogoriad@yahoo.co.uk

Digwyddiadau at Ann Corkett, Golygydd y Digwyddiadur:
digwyddiadurgoriad@yahoo.co.uk

Canolfan Penrhosgarnedd

Book The Canolfan
  • canolfan-penrhosgarnedd-1
  • canolfan-penrhosgarnedd-2
Book a children's party at the Canolfan
  • canolfan-penrhosgarnedd-4
  • canolfan-penrhosgarnedd-7
  • canolfan-penrhosgarnedd-6
  • canolfan-penrhosgarnedd-5

Ysbyty Gwynedd
Ysbyty Gwynedd HospitalPenrhosgarnedd
Bangor
Gwynedd
LL57 2PW

Ffôn: 01248 384 384
www.wales.nhs.uk


Meddygon Teulu

  • Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu Gogledd Cymru: 111
  • Llinell Brys Ddeintyddol BCUHB: 111


Canolfan Feddygol Bodnant
Menai Avenue, Bangor, Gwynedd LL57 2HH
Ffôn: 01248 364492
Oriau agor: 8:00 – 18:30 Llun-Gwener
www.bodnantmedicalcentre.co.uk


Canolfan Feddygol Bron Derw
Glynne Road, Bangor, Gwynedd LL57 1AH
Ffôn: 01248 370900
Oriau agor: 8:30-18:30 Llun-Gwener
www.bronderw.co.uk